Draeger X-plore 4300

Draeger X-plore 4300


Brand: DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ trùm nửa mặt có độ kín cao, khít với tất cả các khuôn mặt khác nhau, sử dụng một cục lọc. Có thể sử dụng chất liệu TPE hoặc silicone. Hộp lọc khí độc sử dụng loại cổ nối MD40  và RD 91.

X-plore 4300
-