Draeger X-plore 2100

Draeger X-plore 2100


Brand: DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ lọc bụi theo tiêu chuẩn  EN 1827 loại có thể dùng nhiều lần. Có thể chọn chất liệu EPDM hoặc silicone.

X-plore 2100
-