Draeger X-plore 1300

Draeger X-plore 1300


Brand: DRAEGERDRAEGER

Khẩu trang lọc bụi kích thước siêu nhỏ kể cả vi khuẩn Sars, H5N1

X-plore 1300
-