drger_verticus_5

Draeger VERTICUS 5


Brand: DRAEGERDRAEGER

Hiệu quả và êm với áp lực cung cấp cao lên tới 420Bar Dräger VERTICUS 5 cung cấp chế độ hoạt động mạnh mẽ an toàn cho các ứng dụng thở chuyên dụng.

VERTICUS 5