drger_ut_402

Draeger UT 402


Brand: DRAEGERDRAEGER

Là một thiết bị điện thoại dưới nước có thể cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng mà không cần sự can thiệp giữa các thợ lặn và bộ điều khiển bờ.