Draeger Saver PP

Draeger Saver PP


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp dùng bình khí nén trong thời gian 10-15 phút. Mặt nạ sử dụng loại mặt trùm kín mặt.

Saver PP
-