Dräger Panorama Nova Dive

Draeger Panorama Nova Dive


Brand: DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ lặn trùm kín mặt với 5 đầu để kết nối với các thiết bị ngoài.