Draeger PSS BG 4 plus

Draeger PSS BG 4 plus


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở tuần hoàn kín thời gian sử dụng lên đến 4 giờ ứng dụng cho những nhiệm vụ cần nhiều thời gian nơi mà bộ thiết bị thở thông thường không thể đáp ứng được.

PSS BG 4 plus
-