Draeger PSS 5000

Draeger PSS 5000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở chuyên dụng cho lính chữa cháy với tính năng linh hoạt và khả năng tích hợp thiết bị kiểm soát và cảnh báo điện tử.

PSS 5000
-