Draeger PSS 3000

Draeger PSS 3000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở cá nhân tiên tiến, dành cho các đội cứu hộ và đội chữa cháy.

PSS 3000
-