Draeger PAS Colt

Draeger PAS Colt


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở cá nhân siêu nhẹ sử dụng trong trường hợp thoát hiểm khẩn cấp hoặc có thể cấp khí qua đường ống để sử dụng trong thời gian lâu hơn.