Draeger MS-COM

Draeger MS-COM


Brand: DRAEGERDRAEGER

Gồm cả đeo cổ và đặt dưới nón kết hợp với C-C5000 theo chuẩn stereo và truyền tín hiệu cho các thiết bị bộ đàm

MS-COM
-