Draeger Interlock XT

Draeger Interlock XT


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị đo nồng độ cồn gắn trên các loại phương tiện giao thông để kiểm tra lái xe trước khi khởi động máy.

Draeger Interlock XT
-