analyseur-pour-la-detection-de-stupefiants-drager-drugtest-5000-000208631-product_zoom

DraeGER DRUGTEST 5000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Máy kiểm tra phát hiện ma tuý trong nước bọt. Thiết bị kiểm tra định tính 5 nhóm chất ma tuý trong nước bọt, cho kết quả ngay sau 15 phút.

Draeger Drugtest 5000
5 nhóm chất ma tuý