Draeger Dòng PAS MAC

Draeger Dòng PAS MAC


Brand: DRAEGERDRAEGER

Cung cấp khí thở liên tục và an toàn cho người dùng trong môi trường nguy hiểm như là một chiếc máy nén khí di động đáp ứng các nhu cầu sử dụng nhiều hoặc ít người trong thời gian dài. Và có sẵn phiên bản sử dụng điện hoặc dầu Diesel đều tương thích với các chuẩn của Draeger.

Dòng PAS MAC
-