cps6900

Draeger CPS 6900


Brand: DRAEGERDRAEGER

Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị bảo hộ chống lại các chất độc hại ở nhiệt độ thấp, hay nồng độ acid và kiềm thấp thì đây là một sự lựa chọn đúng đắn.