oxiboks-k25

Bộ thiết bị tự cứu Oxyboks


Brand: DRAEGERDRAEGER

Bộ thiết bị tự sinh Oxy dùng để thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp thiếu oxy. Ứng dụng rộng rãi trong ngành khai thác khoáng sản, tàu ngầm và quân sự.