Lined Pipe Spool

Lined Pipe Spool


Brand: AlmarcAlmarc

Ống thép Carbon Steel, Sch 40, lót PTFE chịu hóa chất ăn mòn. Vật liệu lót tùy chọn (PTFE, PFA, PVDF, PP)

Almarc
Singapore
1-12 inch
200oC Max