MODEL FP 400E-2M BERMADBERMAD

Van xả tràn điều khiển bằng điện EasyLock™ FP 400E-2M


Brand: BERMADBERMAD

- BERMAD Model FP 400E-2M thích hợp cho các hệ thống báo cháy bằng điện và hệ thống đường ống có nhiều vòi phun

- Phụ kiện điều khiển được cung cấp bộ nguyên, lắp ráp sẵn và được thử nghiệm thủy lục tại nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9000 và 9001.

- Dược ứng dụng trong nghệ thuật hóa học, cá nhà máy điện áp biến áp, hàng hóa không có vật liệu dễ cháy với hệ thống phun tự động hoặc xã bọt.

Model FP 400E-2M
BERMAD
USA
1½, 2, 2½, 3, 4, 6, 8, 10 & 12"
0.5 – 50°C (33 – 122°F)

Bậc thang nổi bật tính năng

 • Chốt open-only khi đặt lại tại chỗ
 • Di chuyển bộ phận bằng block an nguyên vật liệu không cần bảo trì
 • Open Fountain, không có chướng ngại vật thể vượt chướng ngại vật
 • Simple design -giảm chi phí
 • Phụ kiện lắp sẵn tại máy nhà
 • Có thể bão dưỡng ngay trên đường ống thời gian ngừng hoạt động Giảm thiểu hoạt động

The plug-in bổ sung tính năng

 • Động cơ báo động nước
 • Suất áp suất công tắc
 • Chống cháy nổ
 • Use the water environment
 • Menu hành động / van vị trí kép
 • Trọng xả thủy lực