hmu01

HMU05


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Sử dụng điều khiển trục đơn
  • Dải công suất :110 kW ...4 MW
  • Điện áp kết nối nguồn 380 V ... 690 V
  • Điện áp đường dây :540 V ... 1100V
HMU05
Bosch Rexroth
Germany
Downloads