hmv02

HMV02


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Công suất 15 kW
  • Điện áp nguồn 380 V ... 480 V
  • Loại bảo vệ IP20
  • Dải công suất 1,1 kW ... 4 MW
  • Điện áp kết nối nguồn: 380 V ... 690 V
HMV02
Bosch Rexroth
Germany
Downloads