hmd01

HMD01


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Driver điều khiển 2 trục ( HMD - D: double Axis)
  • Dải công suất: 3 kW ... 7.5 kW
  • Dòng điện làm việc: 7 A ... 20 A 
  • Dòng điện max: 12 A ... 36 A 
  • Điện áp DC bus: 540 V ... 750 V
  • Loại bảo vệ: IP20
HMD01
Bosch Rexroth
Germany
Downloads