Cabinet-free drive technologyIndraDrive Mi KSM02 - motor-integrated servo driveIndraDrive Mi KMS02/03 - near-motor servo driveIndraDrive Mi KCU02 - control electronicsIndraDrive Mi KMV03 - decentralized supply moduleIndraDrive Mi KNK03 decentralized mains module

Công nghệ Drive không tủ


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • IndraDrive Mi là một hệ thống drive mô-đun, không có tủ bao gồm các bộ truyền động servo tích hợp động cơ cũng như các thành phần tương ứng để cung cấp năng lượng chung cho các drive. Nó cho phép tất cả các thành phần truyền động điện được tích hợp trực tiếp vào máy. Có thể vận hành tối đa 30 IndraDrive Mi trong một chuỗi drive dài tới 200 m.
  • Dải công suất 0.4kW ...11 kW
  • Điện áp kết nối nguồn 380V ... 500V
KSM02, KSM02/03, KCU02, KMV03, KNK03
BOSCH REXROTH
Germany