Bộ đồ chống khí độc H2S CPS 5900

Bộ đồ chống khí độc H2S - CPS 5900
Bộ đồ chống khí độc H2S dòng CPS 5900 bảo vệ tối đa; trọng lượng nhẹ

Vật liệu Zytron chống khí độc H2S

Theo tiêu chuẩn EN 943

- BT time EN >480

- BT time ASTM >480