VAN XẢ KHẨN CẤP KSEV

VAN XẢ KHẨN CẤP KSEV


Brand: KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Các lỗ thông hơi khẩn cấp KSEV cung cấp giảm áp chân không.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất .

KSEV
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm
Downloads