Autogard Torque Limiter Series 800

Autogard Torque Limiter Series 800


Brand: RexnordRexnord

  • Thiết kế dạng mô dun
  • Momen lớn nhất 15,000,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép không giới hạn
Series 300
Rexnord Autogard
USA
15,000,000 in-lbs

Đại diện: