Autogard Torque Limiter Series 300

Autogard Torque Limiter Series 300


Brand: RexnordRexnord

  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 13,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 2.5-inch
Series 300
Rexnord Autogard
USA
13,000 in-lbs

Đại diện: