UCF 8000

Draeger UCF 8000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Camera hình ảnh nhiệt thiết kế công nghiệp, thiết bị này cho hình ảnh với chất lượng và độ chính xác cao. Camera được tăng cường an toàn và chứng nhận chống cháy nổ theo tiêu chuẩn ATEX, zone 1.

UCF 8000
country_Afghanistan_1