drager-saver-cf15

Draeger Saver CF 15


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp dùng bình khí nén trong thời gian từ 10-15 phút.

Saver CF 15