Dräger PSS Dive EN

Dräger PSS Dive EN


Brand: DRAEGERDRAEGER

Là thiết bị lặn chuyên dụng với sự kết nối với túi nặng dễ dàng lắp thêm cho 1 hoặc 2 bình khí với valve kết nối với mặt nạ kín mặt.

country_Afghanistan_1