Kính quan sát dòng chảy lót PTFE

    Kính quan sát dòng chảy lót PTFE hãng Richter (Xuất Xứ CHLB Đức), dạng 02 ngã hoặc 03 ngã tùy theo yêu cầu; ngoài ra có thể tích hợp với van một chiều; giúp quan sát dòng chảy trong đường ống kể cả khi lưu lượng rất nhỏ. Kích thước DN15-DN200

    .
    .
    .
    .