Westcar Rotofluid

Khớp nối thủy lực Rotofluid


Brand: WESTCARWESTCAR

Khớp nối thủy lực Rotofluid có 03 dòng chính K, SCF, DCF giúp thiết bị khởi động êm ái (soft starter); bảo vệ thiết bị trong trường hợp dừng khẩn cấp

Rotofluid
Westcar
Italy
  • A “soft”, smoother start-up of the driven machine
  • A reduction of current peaks in the start-up phase
  • Torque reduction
  • Protection of the driven machine in case of a sudden stop

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114