Khới nối thủy lực True Torque

Khớp nối thủy lực Falk


Brand: RexnordRexnord

Falk là một thương hiệu của tập đoàn REXNORD (USA) - chuyên cung cấp các loại hệ thống truyền động như: khớp nối, bạc đạn, hộp giảm tốc...
Khi sử dụng khớp nối thủy lực trên các mô-tơ, tải trọng trên hệ thống truyền động sẽ dễ dàng được cân bằng.

Falk True Torque
FALK - Rexnord
USA
7367 Nm (66,000 in-lb) (max)
  • Đường kính trục tối đa : 7 inches (177 mm).
  • Momen tối đa : 7367 Nm (66,000 in-lb).
  • Công suất tối đa : 1,119 kW ( 1,500 hp)
  • Momen bắt đầu có thể điều chỉnh từ 120%-250% / tổng momen.
  • Có chức năng bảo vệ quá tải.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114