Khớp nối Rotex KTRRotex KTR

Khớp nối mềm Rotex


Brand: KTRKTR

Dòng khớp nối mềm Rotex của KTR rất phổ biến trên thị trường; được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau; dòng tiêu chuẩn có Rotex và Rotex GS.

Ngoài ra khớp nối ROTEX của hãng KTR còn có các loại sau: Rotex AFN, Rotex A-H, Rotex S-H with SPLIT Hubs, Rotex BFN, Rotex CF, Rotex CFN. Rotex DF, Rotex DFN, Rotex DKM, Rotex ZS-DKM-H, Rotex ZR, Rotex ZWN, Rotex SD, Rotex BTAN, Rotex STAN, Rotex FNN và Rotex FNN with Fan

Khớp nối sử dụng vòng đệm Spider thế hệ mới T-PUR gồm có 92 Shore A  và 98 Shore A  hoặc 64 Shore A

Rotex
KTR
Germany
Downloads

Đặc tính sản phẩm:

  • Khớp nối trục để truyền mô-men xoắn và giảm xóc của dao động xoắn
  • Phạm vi nhiệt độ từ -50ºC đến + 120ºC, nhiệt độ đỉnh lên đến + 150ºC
  • Thông số cơ bản: Tiêu chuẩn kết thúc bore lỗ trục: H7 và rãnh then: DIN 6885 BI.1 (JS9)
  • Tiêu chuẩn phòng nổ acc. EG Chỉ thị 94/9 / EG

Vật liệu của khớp nối: vật liệu đa dạng, đáp ứng các nhu cầu sử dụng khách nhau:

  • Steel
  • Aluminium (AL-H)
  • Sintered steel (Sint)
  • Aluminium diecast (AI-D)
  • Cast iron (GJL)
  • Nodular iron (GJS)

Khớp nối sử dụng vòng đệm Spider thế hệ mới T-PUR gồm có 92 Shore A  và 98 Shore A  hoặc 64 Shore A (Spider_SPEC)

Bản vẽ cấu tạo  

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114