Khớp nối mềm Poly Norm Poly Norm Spider

Khớp nối mềm Poly Norm (KTR)


Brand: KTRKTR

Khớp nối mềm POLY-NORM (KTR GERMANY) thường dùng cho ứng dụng hộp giảm tốc, các ứng dụng mà việc lắp đặt khớp nối theo phương dọc trục. Khớp nối sử dụng vòng đệm Elastomer 78 Shore-A

Khớp nối Poly-Norm của hãng KTR với các loại như: Poly-Norm AR (2-piece) (phổ biến, có sẵn trong kho); Poly-Norm ADR (3-piece); Poly-Norm AZR- coupling for dismounting; Poly-Norm ADR-BTA; Poly-Norm ADR-SBA

Poly Norm
KTR
Germany
  • Truyền mô-men xoắn cao và giảm xóc của các dao động xoắn
  • Khoảng cách lắp ghép ngắn - cho kích thước khoảng cách trục nhỏ
  • Phạm vi nhiệt độ từ - 30 ° C đến + 80 ° C. Nhiệt độ cao nhất lên đến + 120ºC
  • Sử dụng trong máy móc nói chung
  • Tiêu chuẩn phòng nổ theo acc. to EG Directive 94/0/EG

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114