Khớp nối tang trống Jaure

   Khớp nối tang trống Jaure dòng Barflex là dòng khớp nối với thiết kế đặc biệt chuyên dùng cho cần trục, tời dùng để cuốn cáp dùng để kết nối tang trống cáp với hộp giảm tốc. Barflex đáp ứng tiêu chuẩn German Steel & Iron Standard (Stahl-Eisen-Betriebsblatt) SEB 666212, Part 5, issued in March, 1992.

   Category : Brand:
   .
   .
   .
   .