Khớp nối mềm TYRE-FLEX

    Được sử dụng nhiều trong trong các ứng dụng có rung động nhiều, momen biến động không ổn định, shock, bơm pittong, máy nén khí…

    .
    .
    .
    .