Khớp nối đĩa KopFlex – KopFlex Disc Coupling

    Khớp Nối Đĩa KopFlex – Giải pháp truyền động tin cậy, hiệu suất cao và đa dụng. Bảo vệ hệ thống truyền động của bạn.

    .
    .
    .
    .