Tuýp đo khí Draeger Hydrocyanic Acid 2/a

  Draeger Hydrocyanic Acid 2/a là một công cụ quan trọng trong việc đo lường nồng độ Hydrocyanic Acid (HCN) – một chất độc tố gây hại cho con người và môi trường.

  SKU: 1098 Category :
  .
  .
  .
  .