Lined Pipe Spool

Lined Pipe Spool


Brand: AlmarcAlmarc

Ống thép Carbon Steel, Sch 40, lót PTFE chịu hóa chất ăn mòn. Vật liệu lót tùy chọn (PTFE, PFA, PVDF, PP)

Almarc
Singapore
1-12 inch
200oC Max

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114