Dự án lắp đặt hệ thống đầu dò không khí ở nhà máy Heneken ở Tiền Giang

Lắp đặt mô tơ giảm tiíc của nhà máy Heneken ở Tiền Giang Việt Nam

Cung cấp bạc đạn vòng bi cho công ty Heneken

Dự án cung cấp hệ thống an toàn lao động cho công ty Heneken Tiền Giang