Tuýp đo khí Draeger DT Vinyl Chloride 0.5/b (10)

  Draeger DT Vinyl Chloride 0.5/b (10) đặc biệt hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất hóa chất, nhựa và các quy trình liên quan đến Vinyl Chloride. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong quá trình sản xuất và làm việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  SKU: 1120 Category :
  .
  .
  .
  .