Tuýp đo khí Draeger DT Trichlorethylene 2/a (10)

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Trichlorethylene 2/a (10) với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1138 Category :
  .
  .
  .
  .