Tuýp đo khí Draeger DT Tetrahydrothiophene 1/b (5)

  Draeger DT Tetrahydrothiophene 1/b (5) có ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như ngành dầu khí và hóa chất. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong quá trình sản xuất và làm việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  SKU: 1143 Category :
  .
  .
  .
  .