Tuýp đo khí Draeger DT Phosphine 0.01/a (10)

  Draeger DT Phosphine 0.01/a (10) đặc biệt quan trọng trong các ngành công nghiệp như nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp hóa chất. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong quá trình sản xuất và làm việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  SKU: 1152 Category :
  .
  .
  .
  .