Tuýp đo khí Draeger DT Perchloroethylene 2/a (10)

  Draeger DT Perchloroethylene 2/a (10) là một trong những công cụ quan trọng trong dòng tuýp đo khí Draeger, dùng để đo lường nồng độ Perchloroethylene (PCE) – một hợp chất hữu cơ phổ biến trong ngành công nghiệp và sử dụng hằng ngày.

  SKU: 1115 Category :
  .
  .
  .
  .