Tuýp đo khí Draeger DT Naturalgas-Odor (10)

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Naturalgas-Odor (10) với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1167 Category :
  .
  .
  .
  .