Tuýp đo khí Draeger DT Chromic Acid 0,1/a (9)

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Chromic Acid 0,1/a (9) với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1203 Category :
  .
  .
  .
  .