Tuýp đo khí Draeger DT Carbon Tet/Chloride 1/a (10)

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Carbon Tet/Chloride 1/a (10) với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1212 Category :
  .
  .
  .
  .