Tuýp đo khí Draeger DT Carbon Dioxide 500/a-D

  Tuýp đo khí hãng Draeger DT Carbon Dioxide 500/a-D với độ chính xác cao, với nhiều thang đo khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng

  SKU: 1216 Category :
  .
  .
  .
  .